fonds

Labdarības fonda mērķis ir Latvijas profesionālo aktieru un teātra darbinieku dzīves kvalitātes uzlabošana un viņu integrācijas spēju paaugstināšana gan profesionālajā vidē, gan sabiedrībā. Fonda prioritāte ir sniegt finansiālu atbalstu galvenokārt divām profesionālo aktieru grupām – jaunajiem aktieriem, kas nesen sākuši darboties savā profesijā, un aktieriem – senioriem, kuri saņem niecīgas pensijas un bieži nespēj nodrošināt visu nepieciešamo izdevumu segšanu.

Teātra profesionālajā vidē ir palielinājusies konkurence, kas saasina nepieciešamību aktieriem nemitīgi attīstīt un pilnveidot savu meistarību. Taču jaunie aktieri, kas saņem minimālu atalgojumu teātrī, bieži vien ir spiesti uzņemties peļņas darbus ārpus teātra, lai izdzīvotu. Fonda atbalsts ļaus viņiem izvairīties no pārslodzes, veltīt laiku savas fiziskās formas uzturēšanai un garīgajai attīstībai, dodoties radošos braucienos uz ārzemēm vai piedaloties ārzemēs notiekošajās meistarklasēs un radošajās darbnīcās, ko viņi pašreizējā situācijā nevar atļauties.

Savukārt aktieriem – senioriem būtiskākais jautājums ir viņu veselības un sociālo apstākļu uzlabošana. Fonda atbalsts sniegs viņiem iespēju iegādāties vai pagarināt jau esošās veselības polises, iegādāties nepieciešamos medikamentus, apmaksāt steidzamas operācijas, izmantot dažādu ārstniecības un rehabilitācijas programmu piedāvājumu, juristu pakalpojumus sociālu jautājumu risināšanā u.tml.

Šajā virzienā jau darbojas Latvijas Teātra darbinieku savienība un Latvijas Teātra radošo personību atbalsta fonds, taču viņu iespējas ir ierobežotas un neaptver visus, kam šāda palīdzība ir nepieciešama. Daudzi aktieri un bijušie teātra darbinieki dzīvo uz nabadzības robežas, ir spiesti uzņemties citus nekvalificētus darbus, lai izdzīvotu. Fonda atbalsts gan uzlabos viņu finansiālo un veselības stāvokli, gan palīdzēs atgūt cilvēcisko un profesionālo pašcieņu.

Sadarbībā ar iepriekšminētajām organizācijām Labdarības fonds apzinās cilvēkus, kam palīdzība ir visvairāk nepieciešama, un darbosies, lai viņi justos kā pilnvērtīgi sabiedrības locekļi un spētu tajā ieņemt sev pienākošos vietu. Fonds paredz sniegt arī atbalstu radošiem projektiem -   izrāžu veidošanai, grāmatu izdošanai, pasākumu rīkošanai -  kas vērsti uz sabiedrības izglītošanu un saliedēšanu.